Hình Đầu Blog

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

           ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN.
                                  (  Nhân kỉ niệm một năm ngày mất của
                                                    Đại Tướng Võ Nguyên Giáp )

VŨ VĂN THAO LƯỢC TÀI UYÊN BÁC
TRÍ DŨNG SONG TOÀN BẬC THÁNH NHÂN
CHIẾN THẮNG LẪY LỪNG HAI ĐẾ QUỐC
LỪNG DANH ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN!
                                                                 -  NHĐ
                                                       HN:04/10/2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét