Hình Đầu Blog

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

                                            KHÔNG ĐỀ                       NÕN NÀ ĐÔI BỜ KHÁT VỌNG
                       NGÂN NGẤN MỘT VÙNG ĐỘNG MƠ
                       LÚNG LIÊNG ĐÔI GÒ BỒNG ĐẢO
                       KIÊU SA ĐÁ CŨNG SỮNG SỜ !

                                                               NHĐ

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

                                      HẾT MÌNH


                  HOA MUỐN THẮM
                                    NỞ HẾT MÌNH ĐỂ THẮM,
                  TRỜI MUỐN XANH
                                    TRỜI PHẢI HẾT MÌNH CAO,
                   NGƯỜI MUỐN SỐNG
                                     YÊU HẾT MÌNH ĐỂ SỐNG,
                   CHO NHÂN ZAN
                                     TÌNH THẮM MÃI DÂNG TRÀO !

                                                                             NHĐ.


Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

                                                    Trao !


                                   Mơ có một ngày ta gặp nhau
                                   Để trao - trao hết ý tâm đầu
                                   Trao nguồn thi hứng cho nhau mãi
                                   Trao trọn tình ta đến bạc đầu !

                                                                          NHĐ

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

                        CHIỀU NHỚ.


Nhớ buổi chiều qua lúc mưa tàn
Ven đường cây lướt nước vừa tan
Dáng hồng bật ửng trời tây xế
Ai với cùng ai trong ríu ran!
                                         NHĐ

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

                               GẶP NHAU...


          Bữa ấy gặp nhau em nhơ không?
          Người đi xa thẳm,để người trông,
          Mắt ai còn nóng lưu trong mắt,
          Thơ đã trao thơ đắm đuối lòng!
                                                    NHĐ.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

                      GỬI NGƯỜI ĐANG YÊU !   Mượn môi mềm bến đậu
   Neo nụ hôn mến yêu
   Gửi tới người xa nhớ
   Say lòng :
                    Người đang yêu !
                                          NHĐ
       

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

            NGÂY SẮC THẮM !


Nón nghiêng nửa chiếc che màu nắng
Đón đợi anh về đắm nụ hôn
Một đóa hồng tươi ngây sắc thắm
Thơ tình nửa khổ nhớ chiều hôm !
                                                     NHĐ