Hình Đầu Blog

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

                               GẶP NHAU...


          Bữa ấy gặp nhau em nhơ không?
          Người đi xa thẳm,để người trông,
          Mắt ai còn nóng lưu trong mắt,
          Thơ đã trao thơ đắm đuối lòng!
                                                    NHĐ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét