Hình Đầu Blog

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

                                                    Trao !


                                   Mơ có một ngày ta gặp nhau
                                   Để trao - trao hết ý tâm đầu
                                   Trao nguồn thi hứng cho nhau mãi
                                   Trao trọn tình ta đến bạc đầu !

                                                                          NHĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét