Hình Đầu Blog

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

                                                    MƠ...!


                            Mơ có một ngày ta gặp nhau
                            Để trao - trao hết ý tâm đầu
                            Trao nguồn thi hứng cho nhau mãi
                            Trao trọn tình ta đến bạc đầu!

                                                                           NHĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét