Hình Đầu Blog

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

                               TRONG NHAU !


                   Bên nhau cũng đã lâu rồi,
                   Nửa ta chung đụng,
                                                 " Nửa vời" còn nguyên.
                   LỠ TRONG NHAU - khó lòng quên !
                   Buồn vui ấy,
                                       Vẫn còn nguyên đến giờ .
                  
                  Dẫu là lỡ hẹn tình thơ,
                  Cái trong nhau,
                                           Cứ để chờ:
                                                             Trong nhau !
                                                                       NHĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét